с/п Суринск

Постановление №5 от 25.01.2019.
Постановление №131 от 29.12.2018.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №6 от 25.01.2019.
Постановление №130 от 29.12.2018.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №30 от 29.03.2019.
Постановление №16 от 01.03.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №39 от 30.04.2019.
Постановление №31 от 02.04.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №44 от 24.05.2019.
Постановление №38 от 26.04.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.


Постановление №59 от 25.07.2019.
Постановление №53 от 25.06.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №72 от 10.09.2019.
Постановление №66 от 16.08.2019.3.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №76 от 12.09.2019.
Постановление №67 от 20.08.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №88 от 25.10.2019.
Постановление №81 от 01.10.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №111 от 11.11.2019.
Постановление №102 от 18.11.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №19 от 19.02.2020.
Постановление №5 от 23.01.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №24 от 25.02.2020.
Постановление №8 от 30.01.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №34 от 16.03.2020.
Постановление №20 от 19.02.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №39 от 24.03.2020.
Постановление №26 от 26.02.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №40 от 24.03.2020.
Постановление №27 от 26.02.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №45 от 06.04.2020.
Постановление №30 от 11.03.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №54 от 21.04.2020.
Постановление №41 от 26.03.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №55 от 21.04.2020.
Постановление №42 от 26.03.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №56 от 21.04.2020.
Постановление №43 от 26.03.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №89 от 25.06.2020.
Постановление №77 от 01.06.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №90 от 25.06.2020.
Постановление №78 от 01.06.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №106 от 07.08.2020.
Постановление №96 от 14.07.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №107 от 07.08.2020.
Постановление №95 от 14.04.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №138 от 19.10.2020.
Постановление №128 от 19.10.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №137 от 19.10.2020.
Постановление №127 от 24.09.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №157 от 25.11.2020.
Постановление №143 от 02.11.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №16 от 16.03.2021.
Постановление №2 от 18.02.2021.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №31 от 15.04.2021.
Постановление №3 от 22.03.2021г.
Проект Постановления.
Протокол №3 ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №64 от 31.08.2021.
Постановление №6 от 05.08.2021.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №68 от 30.09.2021.
Постановление №7 от 03.09.2021.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №91 от 15.11.2021г.
Постановление №8 от 22.2021г.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС от 12.11.2021.

Постановление №113 от 29.12.2021г.
Постановление №8 от 22.2021г.
Постановление №10 от 06.12.2021г.
Проект Постановления.
Протокол ПС от 27.12.2021г.
Заключение о результатах ПС.