с/п Муранка

Постановление №207 от 24.12.2018.
Постановление №18 от 29.11.2018.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №26 от 01.03.2019.
Постановление №2 от 01.02.2019.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №58 от 22.04.2019.
Постановление №3 от 27.03.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №107 от 01.08.2019.
Постановление №4 от 03.07.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №124 от 19.08.2019.
Постановление №5 от 22.07.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №125 от 19.08.2019.
Постановление №6 от 26.07.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №151 от 05.11.2019.
Постановление №9 от 11.10.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №35 от 13.03.2020.
Постановление №1 от 20.02.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №79 от 25.06.2020.
Постановление №5 от 29.05.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №95 от 03.08.2020.
Постановление №6 от 07.07.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №134 от 30.09.2020.
Постановление №7 от 09.09.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.