с/п Тайдаково

Постановление №2 от 19.01.2018.
Постановление №96 от 22.12.2017.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №17 от 15.03.2019.
Постановление №9 от 15.02.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №62 от 10.07.2019.
Постановление №50 от 14.06.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №69 от 02.08.2019.
Постановление №60 от 05.07.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №94 от 22.10.2019.
Постановление №87 от 27.09.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение о результатах ПС.

Постановление №128 от 06.12.2019.
Постановление №110 от 08.11.2019.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №28 от 21.01.2020.
Постановление №4 от 24.01.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №33 от 05.03.2020.
Постановление №14 от 07.02.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №66 от 22.05.2020.
Постановление №60 от 24.04.2020.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №40 от 20.05.2021.
Постановление №30 от 23.04.2021.
Проект Постановления.
Протокол ПС.
Заключение по ПС.

Постановление №4 от 14.01.2022г.
Постановление №110 от 17.12.2021г.
Проект Постановления.
Протокол ПС от 07.01.2022г.
Заключение о результатах ПС.